Rocznica Odzyskania Niepodległości.

11 listopada Gmina Haczów włączyła się w obchody Narodowego Święta Niepodległości, upamiętniając 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mieszkańcy gminy zaczęli dzień od uroczystej mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie. Po nabożeństwie, uczestnicy w asyście pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej „Hejnał” przemaszerowali pod pomniki Sługi Bożego Księdza Marcina Tomaki, miejsca pamięci dla uhonorowania Haczowiaków zamordowanych w Miednoje w 1940 roku oraz poległych w pierwszej i drugiej wojnie światowej gdzie delegacje złożyły kwiaty.

Wiązanki oraz płomienie pamięci złożyli: Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej we Wzdowie Andrzejem Mazurem i Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej we Wzdowie Wojciechem Wojtoniem oraz księżmi z terenu gminy Haczów ks. Adamem Zarembą, ks. Lesławem Pelcem i ks. Ludwikiem Pietrychą, Przewodniczący Rady Gminy Haczów Piotr Tasz wraz z delegacją Radnych, delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusza Sobieraja, Przedstawiciel Koła Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z Jasionowa, Honorowy Podhalańczyk z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Zygmunt Błaż oraz delegacje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Haczowie, Harcerzy z drużyny harcerskiej „Płomyki” z Haczowa i Harcerzy z drużyny harcerskiej „Białe Kruki” ze Wzdowa.

Następnie orszak prowadzony przez grupę mażoretek Aria oraz orkiestrę przemaszerował zwartym szykiem na dalszą część obchodów do Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Uroczysta akademia rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego oraz odczytania listu okolicznościowego przesłanego przez Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego. Następnie Wójt Gminy, po przemówieniu wręczył nagrodę Wójta Gminy Haczów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla Amatorskiej Grupy Teatralnej „JoSe” oraz nagrody za udział w III edycji gminnego konkursu fotograficznego „Cztery Pory Roku w Gminie Haczów”.

W dalszej części spotkania zgromadzeni mogli podziwiać montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły podstawowej we Wzdowie występ grupy mażoretek oraz wysłuchać koncertu Orkiestry.

W Sali Tradycji GOKiW można było obejrzeć wystawę malarstwa pochodzącej z Haczowa Estery Parysz – Mroczkowskiej oraz porozmawiać z samą artystką.