Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe! Zaszczep też kota. Dlaczego? Szczepiąc swoje zwierzęta domowe chronisz nie tylko je, ale także siebie i swo-ich bliskich. Wścieklizna jest śmier-telną wirusową chorobą ludzi i zwierząt (ssaków). Pierwsze szczepienia psa po-winno nastąpić w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepienia realizują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach za-kładu leczniczego dla zwierząt. Ich wykaz znajdziesz na stronie http://www.poilw.com.pl Akcja informacyjna Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii http://krosno.wiw.gov.pl