Rozpoczęcie budowy wodociągu

Wójt Gminy Haczów informuje mieszkańców Haczowa o rozpoczęciu robót przy budowie wodociągu.

Początek prac zakłada wykonanie robót instalacyjno - montażowych od istniejącej komory magistrali wodociągowej K-10 zlokalizowanej za mostem na Morwawie. Następnie trasa budowanego wodociągu wiodła będzie w kierunku skrzyżowania koło Państwa Kaczkowskich i dalej do granicy z miejscowością Bzianka.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia które mogą powstać przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Haczowie (pokój nr 16 )

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel