Godziny urzędowania
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30

kasa urzędu jest czynna
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:00


Skargi i wnioski pisemne przyjmowane są w sekretariacie codziennie w godzinach pracy urzędu.


Władze gminy

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Sekretarz Gminy Haczów
mgr Anna Musiał

Skarbnik Gminy Haczów
mgr Aneta Majewska


W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy (pokój nr 1).


Rada Gminy Haczów

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Tasz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Robert Szmyd

Radni Rady Gminy Haczów:
Józef Cynkar
Mieczysław Józefczyk
Marek Rozenbajgier
Andrzej Błaż
Tadeusz Wójcik
Jan Siudyła
Grzegorz Filak
Józef Kołodziej
Andrzej Gromek
Piotr Śmietana
Roman Kielar
Robert Szafraniec
Marek Prejsnar


W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy Haczów pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Haczów (pokój nr 8), po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.

Kontakt do Biura Rady Gminy
(13) 439 10 02 wew. 22


Urząd Gminy Haczów

36-213 Haczów 573
e-mail: [email protected]

Numery telefonów (centrala Urzędu Gminy):
  • 13 439 10 02
  • 13 439 10 06
  • 13 439 10 26
  • 13 439 22 10
  • 13 439 22 11
  • 13 439 16 96 (fax)
Numer konta do wpłat
PBS Sanok o/Haczów nr:
52 8642 1070 2007 7000 0749 0001

Elektroniczna Skrzynka Podawcza PEMI
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651), uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

UWAGA! Korzystanie z tej formy komunikacji z Urzędem wymaga założenia bezpłatnego konta w serwisie ePUAP.

Formularz dostępny jest po zalogowaniu i wybraniu na stronie głównej: Usługa Centralna - Wyślij pismo do dowolnego urzędu - Pismo ogólne do podmiotu publicznego - przejdź do formularza. W formularzu, aby poprawnie zaadresować pismo należy w polu Ustaw/zmień adresata wpisać: Urząd Gminy Haczów

-- epuap.gov.pl -- Odsyłacz do strony ePUAP.

Adres skrytki: /6xep5ft675/SkrytkaESP