Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Brzozowskim

Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) na terenie Powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - z ich upoważnienia - aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

 

Gdzie?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w:       

1) Brzozowie – w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, III piętro, pokój nr 45,  obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów codziennie, w godzinach:

     8.00 – 12.00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
     12.00 – 16.00 – w środę

     TELEFON: 13 4342645,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Jasienicy Rosielnej – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,   obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów w godzinach:

    8.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku

    TELEFON: 13 3061146, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Nozdrzcu – w budynku Domu Strażaka,  obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów w godzinach:

    8.30 – 12.30 od poniedziałku  do piątku

    TELEFON: 13 4398020,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dla kogo?

 

Od 1.01.2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu wskazanym przy poszczególnych Punktach lub: 13 4342645
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym przy poszczególnych Punktach.

Co obejmuje?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,  w  tym  w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem  przygotowawczym, administracyjnym,   sądowym   lub sądowo-administracyjnym,

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzeniu  projektu  pisma  w  sprawach,  o  których  mowa  w  pkt 1 i 2,   z  wyłączeniem  pism  procesowych  w  toczącym  się  postępowaniu   przygotowawczym  lub  sądowym  i  pism  w  toczącym  się  postępowaniu  sądowo-administracyjnym,

4) sporządzeniu  projektu  pisma  o  zwolnienie  od  kosztów  sądowych  lub  ustanowienie  pełnomocnika  z  urzędu  w  postępowaniu  sądowym  lub  ustanowienie  adwokata,  radcy  prawnego,  doradcy  podatkowego  lub  rzecznika  patentowego  w  postępowaniu  sądowo-administracyjnym  oraz    poinformowanie  o  kosztach  postępowania  i  ryzyku  finansowym    związanym  ze  skierowaniem  sprawy  na  drogę  sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny, a także działający z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski może zażądać od osoby uprawnionej do uzyskania pomocy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną do uzyskania pomocy o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzozowskiego.

 

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Dni i godziny otwarcia

Kryteria dostępu do usługi

            

Telefon

e-mail

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Punkt Nieodpłatnej
 Pomocy Prawnej 
w Starostwie Powiatowym
 w Brzozowie

1)poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o uprawnieniach lub obowiązkach strony, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

2)wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

3)sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

4)sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

36-200 Brzozów

ul. 3 Maja 51

pon. ,wt., czw
i pt.

8.00-12.00

środa

 12.00-16.00

przysługuje każdej osobie , która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

134342645

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nozdrzcu

Dom Strażaka
w Nozdrzcu

36-245 Nozdrzec

pon. – pt.

8.30 – 12.30

134398020

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Jasienicy Rosielnej

GOPS

35-220 Jasienica      Rosielna

pon. – pt.

8.00 – 12.00

133061146

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

poradnictwo psychologiczne
 i socjalne

36-200 Brzozów

ul. 3 Maja 51

od poniedziałku do piątku

7.30 – 15.30

osoby
 i rodziny bez względu na posiadany dochód będące w stanie kryzysu

134342045

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

poradnictwo psychologiczne
i socjalne, udzielanie schronienia osobom znajdującym się
 w sytuacjach kryzysowych, spowodowanych przemocą w rodzinie

poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne logopedyczne, zawodoznawstwo

36-200 Brzozów

ul. Witosa 13

 

36-200 Brzozów

ul. Sienkiewicza 2

poniedziałek – psycholog

15.00 – 17.00

środa – pracownik socjalny 15.00 – 17.00


od poniedziałku do czwartku  7.00 - 17.00

piątek

7.00 – 15.00

osoby
 i rodziny bez względu na posiadany dochód będące w stanie kryzysu

 

dzieci 
w wieku od 0 do ukończenia nauki

134341433

134341053

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

poradniapp.brzozóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum wsparcia dla osób w w stanie kryzysu
psychicznego

(zlecenie NFZ)

kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127

00-958 Warszawa66

24 godz. przez 7 dni
w tygodniu

dla osób będących
 w kryzysie psychicznym

800 70 2222

bezpłatna infolinia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie

zagadnienia dotyczące pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, placówek wsparcia dziennego, programów pomocowych,

poradnictwo socjalne, dodatki mieszkaniowe
 i energetyczne

36-200 Brzozów

ul. Mickiewicza 33

pon. -  pt.

7.30 – 15.30

osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej

134241054

[email protected]ów.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Jasienicy Rosielnej

36-220 Jasienica Rosielna 240

pon.- śr.
7.15  - 15.15

      czw.
  7.15 - 16.15

        pt.
  7.15-14.15

134306005

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu

36-230
 Domaradz 345

pon. - pt.

7.45 – 15.45

134347051

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni

36-204

Dydnia 224

pon., wt., śr, i pt.

7.30 – 15.15

czw.

7.30 – 16.30

134308127

134308142

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

36-245

Nozdrzec 236

pon. – pt.

7.30 – 15.30

134398164

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie

36-213

Haczów 573

pon. – pt.

7.30 – 15.30

134391002

[email protected]ów.pl

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Poradnia Terapii Uzależnienia
 i Współuzależnienia
od Alkoholu w Brzozowie

diagnozowanie, leczenie
i psychoterapia osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu

36-200 Brzozów

ul.Ks. Bielawskiego   

                          18

pon., wt.

7.00 – 20.00

śr., czw., pt.

7.00 – 14.35

osoby uzależnione
 i współuza-
leżnione od alkoholu
od 18 roku życia

134309532

134309522

brak

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Brzozowie

poradnictwo psychologiczne udzielane przez terapeutę uzależnień

36-200 Brzozów

ul. Mickiewicza 33

czwartki

7.30 - 15.30

osoby potrzebujące wsparcia
 w zakresie uzależnienia od alkoholu

134341054

[email protected]ów.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jasienicy Rosielnej

poradnictwo psychologiczne, pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu

i narkotyków

36-220 Jasienica Rosielna 240

pon.- śr.
7.15  - 15.15

      czw.
  7.15 - 16.15

       pt.
  7.15-14.15

pomoc terapeutyczna
i rehabilitacyjna
 dla osób uzależnionych
 od alkoholu
 i narkotyków

134306005

134306033

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Domaradzu

poradnictwo psychologiczne

36-230

Domaradz 345

pon. - pt.

7.45 – 15.45

osoby uzależnione
od alkoholu

134347051

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Dydni

pomoc terapeutyczna
i rehabilitacyjna

36-204

Dydnia 224

pon., wt., śr, i pt.

7.30 – 15.15

czw.

7.30 – 16.30

osoby uzależnione
od alkoholu

134308127

134308142

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

w Nozdrzcu
pomoc terapeutyczna
i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
36-245

Nozdrzec 236pon. – pt.

7.30 – 15.30
osoby uzależnione
 od alkoholu
 i narkotyków

 

134398164

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Haczowie

wsparcie, konsultacje
 i pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy

36-213

Haczów 573

środa

15.30 – 18.30

osoby uzależnione
od alkoholu,
narkotyków, dopalaczy

134391002

[email protected]ów.pl

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej

w Brzozowie

poradnictwo psychologiczne
i socjalne, udzielanie schronienia osobom znajdującym się
 w sytuacjach kryzysowych, spowodowanych przemocą w rodzinie

36-200 Brzozów

ul. Witosa 13

poniedziałek – psycholog

15.00 – 17.00

środa – pracownik socjalny 15.00 – 17.00

osoby
 i rodziny bez względu na posiadany dochód będące w stanie kryzysu

134341433

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Interdyscyplinarny
w Jasienicy Rosielnej

pomoc psychologiczna, prawna, a w szczególności ochrona przed przemocą
 w rodzinie

36-220 Jasienica Rosielna 240

pon.- śr.
7.15  - 15.15

      czw.
  7.15 - 16.15

        pt.
  7.15-14.15

dla osób doświadczają-
cych przemocy
w rodzinie

134306005

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Domaradzu

praca socjalna z rodziną, wsparcie finansowe, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym lub potrzebującym wsparcia

36-230

Domaradz 345

pon. - pt.

7.45 – 15.45

dla osób doświadcza-
jących przemocy
w rodzinie

134347041

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dydniprowadzenie pracy socjalnej, kierowanie do specjalistycznych placówek niosących pomoc ofiarom przemocy36-204

Dydnia 224pon., wt., śr, i pt.

7.30 – 15.15

czw.

7.30 – 16.30dla osób doświadcza-
jących przemocy
w rodzinie


134308127

134308142

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR
 w Nozdrzcu

poradnictwo, działalność informacyjno-edukacyjna, interwencje kryzysowe, konsultacje rodzinne, diagnostyka uzależnień

36-245 Nozdrzec

Dom Strażaka

środa

15.45-19.00

osoby
i rodziny uwikłane w przemoc, osoby z uzależnieniami

666602965

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Haczowie

rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia
 i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych, poradnictwo w kryzysie, konsultacje w sytuacjach doświadczania problemów wychowawczych

36-213

Haczów 573

środa

15.30 – 18.30

osoby
i rodziny uwikłane w przemoc, osoby
z uzależnieniami oraz
z problemami wychowawczymi

134391002

[email protected]ów.pl

Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska
linia”

wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

pon. – sob.

8.00 – 22.00

ndz. i święta

8.00 – 16.00

dla osób doświadczają-
cych przemocy domowej

800 120 002

bezpłatna infolinia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy
 w Brzozowie

wsparcie osób bezrobotnych
 i poszukujących pracy  oraz pracodawców
w pozyskiwaniu pracowników

36-200 Brzozów

ul. Rynek 9

pon. – pt.

7.30 – 14.30

osoby bezrobotne
 i poszukujące pracy, pracodawcy, przedsiębiorcy, osoby zagrożone bezrobociem

134342137

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia Urzędów Pracy

Zielona Infolinia

pod tym numerem udzielane są informacje
 o usługach urzędów pracy

15-472 Białystok

ul. Ciepła 20

Urząd Pracy

pon. –pt.

8.00 – 18.00

mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

-pracodawcy

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRAWO KONSUMENCKIE


Powiatowy Rzecznik

Konsumentów

ochrona praw konsumenckich

Starostwo Powiatowe
 w Brzozowie

ul. A. Krajowej 1

36-200 Brzozów

pon., wt.

7.30 - 15.30

śr.

7.30 – 11.30

z porad mogą korzystać konsumenci, tj. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej z przedsiębiorcą dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej

134342645

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

pon. – pt.

8.00 – 18.00

prawo konsumenckie

801 440 220

22 290 89 16

[email protected]ów.pl

PRAWA PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta

ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

pon. – pt.

8.00 – 20.00

osoby, które mają poczucie łamania praw pacjenta

800 190 590

22 5328243

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Narodowy Fundusz
Zdrowia - Centrala

uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

-prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

pon. – pt.

8.00 – 16.00

każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

800 392 976

22 572 60 42

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

ochrona praw osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4A

00-513 Warszawa

Telefon

22 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

pon. –pt.

8.00 – 17.00

z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnospraw-
nych

801 121 212

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik Praw Dziecka

dziecięcy telefon zaufania

ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

Tel. 22 583 66 00

Fax 22 583 66 96

pon. – pt.

8.15 – 16.15

pon. – pt.

8.15 – 20.00

sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych
 i rodzinnych,

może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem

800 121 212

bezpłatna infolinia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRAWO PRACY

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji
Pracy (PIP)

porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy

ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

Tel. 22 391 82 15

Fax 22 391 82 14

   

801 002 006

459 599 000

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRAWO PODATKOWE

Krajowa Informacja Skarbowa

informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc

ul.Teodora Sixta 17

43-300
 Bielsko-Biała

pon. – pt.

7.00 – 18.00

z porad może korzystać każdy podatnik

01 055 055

22 330 03 30

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

-pomoc techniczna

-składki

-renty

-emerytury

klienci mogą korzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej
w placówce jak wyżej

Nr centrali:

22 667 10 00

pon. – pt.

7.00 – 18.00

adresaci porad:

-ubezpieczeni

-płatnicy

-lekarze

22 560 16 00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

Rzecznik Finansowy

(Ubezpieczonych)

prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

pon. – pt.

8.00 – 18.00

Ubezpieczenia gospodarcze

22 333 73 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     

pon. – pt.

11.00 – 15.00

Ubezpieczenia społeczne,
OFE ZUS

22 333 73 26

22 333 73 27

     

pon. – pt.

8.00 – 16.00

Ubezpieczenia bankowe
i rynku kapitałowego

22 333 73 25

INNE

Rzecznik Praw Obywatelskich

ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al.Solidarności 77

00-090 Warszawa

pon.

10.00 – 18.00

wt. – pt.

8.00 – 16.00

może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

800 676 676

połączenia bezpłatne

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPISY NA WIZYTY W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE BRZOZOWSKIM POD NUMEREM TELEFONU WSKAZANYM  PRZY POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH (1 STRONA) LUB: 13 4342645, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym przy poszczególnych Punktach.