Ogłoszenia

ilustracja

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie informuje, że z dniem 31.12.2018 r. kończą ważność uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów na terenie całej gminy Haczów.

ilustracja

Na podstawie art. 5a ust.1, w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Haczów

ilustracja

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

 

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców...

ilustracja

OGŁOSZENIE

Informuje się mieszkańców wsi Haczów, że w dniach: 28 grudnia 2018r. 2,3 stycznia 2019r. w godz. od 8:00 do 15:00 w pomieszczeniu sołtysa w Urzędzie Gminy Haczów wydawane będą worki i kody kreskowe na odpady komunalne.

SOŁTYS WSI HACZÓW

ilustracja

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ilustracja

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku  Haczowie zaprasza w każdą środę i piątek...

plakat

Zapraszamy na wystawę tematyczną do Sali Tradycji. Stare, pamiątkowe fotografie z Haczowa i pamiątki po ks. Stanisławie Bossowskim - kapelanie wojsk gen. Andersa

ilustracja

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

ilustracja

PORTAL IRZplusTO NOWE MOŻLIWOŚCI: