Ogłoszenia

ilustracja

W ślad za pismem firmy VOICENET Telekomunikacja z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie budowy na terenie powiatu brzozowskiego sieci światłowodowej w ramach Projektu Unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje się, że przedstawiciele firmy zbierają zgody właścicieli działek niezbędne do realizacji projektu. Brak zgody jednej osoby skutecznie może zablokować inwestycję dla całej miejscowości.

ilustracja

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

ilustracja

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

ilustracja

Informuję, iż w Urzędzie Gminy Haczów począwszy od miesiąca kwietnia 2019 roku sprawowane będą dyżury przez pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce, mające na celu przyjmowanie i obsługę właścicieli nieruchomości leśnych z terenu Gminy Haczów.

ilustracja

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

ilustracja

W projekcie "DNA kariery" mogą brać udział osoby w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, bezrobotne lub bierne zawodowo, posiadające maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie.

Udział w projekcie jest bezpłatny i daje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

ilustracja

Kryteria, terminy i zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych...

 

ilustracja

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie informuje, że z dniem 31.12.2018 r. kończą ważność uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów na terenie całej gminy Haczów.

ilustracja

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

 

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców...