Przedwiośnie w pierwszych dniach jesieni…

Tegoroczna ogólnopolska akcja czytelnicza przebiegała w naszej szkole w wyjątkowo uroczysty sposób. Bieżący rok bowiem skłania nas bowiem do pogłębionej refleksji o wydarzeniach sprzed stu lat, kiedy Rzeczpospolita odzyskała niepodległość.

 

Dodatkowo działania organizatorów miały charakter profilaktyczny, gdyż jednym z celów akcji było kształtowanie prawidłowych postaw i sposobów spędzania wolnego czasu bez sięgania po różnego rodzaju środki odurzające.

 

Program szkolno-środowiskowej akcji zorganizowanej w naszej szkole z tej okazji przez nauczycieli humanistów zakładał: lekturę fragmentów „Przedwiośnia” oraz wybranych tekstów z „Antologii Niepodległości” w interpretacji zaproszonych gości, rozstrzygnięcie konkursów towarzyszących promocji czytelnictwa (ortograficznego i plastycznego) i wybór Mistrza Dykcji spośród uczniów prezentujących fragmenty powieści S. Żeromskiego oraz lirykę niepodległościową. Na spotkaniu prezentowano m.in. wersy „Inwokacji” A. Mickiewicza, liryków I. Krasickiego („Święta miłości kochanej ojczyzny”), C. K. Norwida ( „Moja piosnka II”), K. K. Baczyńskiego („Mazowsze”) oraz fragmenty ze wstępu do „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego i „Lamentu utrapionej Korony Polskiej” Szymona Starowolskiego. Akcji towarzyszyła wystawa prac uczniów, którzy w plastyczny sposób zinterpretowali hasło „Niepodległość” lub „Przedwiośnie” i stanęli w szranki o tytuł Mistrza Artystycznej Interpretacji. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs ortograficzny, gdyż wyzwanie napisania tekstu o życiu i twórczości S. Żeromskiego podjęło ponad 20 osób.

 

W wyniku rywalizacji w każdej kategorii konkursowej przyznano nagrody  i wyróżnienia. Mistrzem Dykcji została uczennica kl. VII – J. Tomkowicz, a Wicemistrzami Dykcji - uczniowie kl. III G: P. Michalska i G. Matusz. Mistrzem Ortografii został uczeń kl. VII  – M. Zajdel, a Wicemistrzem Ortografii – ósmoklasista D. Walko. Tytuł Mistrza Artystycznej Interpretacji zdobyła  uczennica kl. VII – J. Tomkowicz, zaś Wicemistrzostwo - gimnazjaliści: G. Matusz i K. Czubska.

 

Pani bibliotekarka - B. Szafran na pamiątkę tego wydarzenia  wykonała dla uczestników spotkania odbitki okolicznościowej pieczęci akcji.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego działania:

- zaproszonym gościom (nauczycielom emerytom, dyrekcji i pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie, przewodniczącej KGW w Jabłonicy Polskiej, przedstawicielom Rady Rodziców, przedstawicielom RP) za obecność i prezentację przygotowanych tekstów oraz pomoc w ocenie uczestników konkursu dykcyjnego,

- sponsorom nagród (Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Gminie Haczów, Radzie Rodziców i Dyrekcji SP w Jabłonicy Polskiej),

- uczniom, którzy swoim zaangażowaniem udowodnili, że czytanie uszlachetnia i daje nam wielorakie korzyści.

 

 Szkolny Koordynator Akcji: Małgorzata Knurek

Organizatorzy: Marta Matusz, Barbara Szafran